מטרתם ומשמעותם של חיי האדם

מדעי הרוח העיקריים, הפסיכולוגיה והפילוסופיה, מטרתם ומשמעות חייהם של אנשים נקבעים בדרכים שונות. יש פרשנויות רבות של מושגים אלה, ולכל אחד יש את הזכות להחליט איזה מהם קרוב אליו.

מטרתם ומשמעותם של חיי האדם מנקודת המבט של הפסיכולוגיה

פסיכולוגים מובילים עדיין לא יכולים להסכים על מה שמטרתו מטרת החיים ומשמעותם. הגדרה אחת של מונחים אלה אינה קיימת. אבל כל אדם יכול לבחור את נקודת המבט, אשר נראה לו הגיוני ביותר. לדוגמה, א 'אדלר האמין כי מטרת חייו של אדם בפעילות משמעותית, אשר, בתורו, הוא חלק עיצוב הכולל גדול. מדען רוסי ד. לאונטב דבק בחוות דעת דומה, רק האמין כי משמעות הפעילות - לא ישות אחת, חייבת להיות מערכת שלמה של משמעויות. אחרת, המטרה של קיומו של הפרט לא תושג. ק 'רוג'רס האמין כי משמעות החיים צריכה להיות של כולם, כי עבור כל חוויות בודדות שדרכן הוא תופס את העולם. V. פרנקל כתב כי שטף את קיומה של אישיות נובעת מן המשמעות של קיומה של החברה כולה. המשמעות האוניברסלית והמטרה של החיים, לדעתו, אינה קיימת, הכל תלוי בסוג המערכת החברתית. פרויד לא הגדיר בשום אופן את משמעות ההוויה, אך ציין כי מי שמכחיש את קיומו הוא ללא ספק חולה. ק 'יונג האמין כי הגשמה עצמית היא המטרה והמשמעות של חייו של אדם, ההתגלמות המלאה של העצמי שלו, ה"אני "שלו, גילוי עצמו כאדם אינטגרלי.

מטרת החיים ומשמעותם במונחים של פילוסופיה

גם הפילוסופיה אינה נותנת תשובה חד-משמעית לשאלה, מהי מטרתו ומשמעותו של האדם. כל זרם מציע פרשנות משלו למושגים אלה. כולל:

פילוסופים-תיאולוגים מאמינים שהאדם אינו מסוגל כלל להבין את משמעותו ומטרתו. כן, הוא לא צריך את זה, זה תחום ההשגחה האלוהית.