הטבות חברתיות

ההטבות וההטבות הסוציאליות הן הטבות כספיות המשולמות לאזרחים בתקופת אי יכולתם לעבודה, וכן על מנת לספק סיוע במקרים משמעותיים מבחינה חברתית שנקבעו בחוק. בואו נסתכל על מה שקשור להטבות חברתיות. דוגמה לכך היא:

סוגי תשלומים חברתיים יכולים להיות כדלקמן:

תשלומים חברתיים לגמלאים ונכים

תשלומים חברתיים לפנסיונרים ניתנים חודשי עבור אזרחים שמקבלים קצבה, אבל אין להם שום הטבות. סכום התשלומים נקבע ביחס לגודל רמת הקיום והקצבה שהתקבלה. תשלומים, כמו גם תשלום נוסף וחישוב מחדש, מתמנים לבקשת האזרח לרשויות המתאימות, במקרה זה - המחלקה המקומית להגנה סוציאלית על האוכלוסייה.

תשלומים חברתיים לאנשים עם מוגבלות נצברים על בסיס חודשי ומשולמים לתיקי מלחמה, אסירים לשעבר של מחנות ריכוז וכו ', ילדים נכים ונכים שנפגעו מקרינה. התשלומים מוקצים לגורמי הביטוח הלאומי ולגורמי ההגנה על האוכלוסייה לאחר הגשת בקשה בכתב לאזרח ולכל המסמכים שסופקו.

תשלומים חברתיים למשפחות בקטגוריות שונות

  1. תשלומים חברתיים למשפחות גדולות משלמים מדי חודש, הסכום תלוי במצב ההכנסה של ההורים. התשלומים מתמנים לבקשת ההורים לגופים המקומיים להגנה ותמיכה, וכן על פי החוק או התיקונים הקיימים בה. כמו כן, עשויים להיות יתרונות לתשלום עבור שירותים, תשלומי הובלה, שכר לימוד.
  2. תשלומים חברתיים למשפחות בעלות הכנסה נמוכה ממונים ונערכים בהתאם לחוקי הסיוע והתקציב. כדי לעשות זאת, ההורים צריכים ליצור קשר עם הרשויות המקומיות להגנה סוציאלית, שם הם יוסברו כל המידע על החוק הנוכחי. גודל התשלומים החברתיים מוגדר כהפרש בין המינימום החודשי לקיום המשפחה לבין ההכנסה החודשית הממוצעת של המשפחה.
  3. תשלומים חברתיים למשפחות צעירות מתמנים בדרך כלל כדי לשפר את תנאי החיים. ישנן תוכניות מיוחדות עבור משפחות צעירות לרכוש דיור. זאת בעיקר כדי לשפר את המצב הדמוגרפי במדינה ובעיר מסוימת. לקבלת תשלומים אלה, עליך לפנות גם לרשויות המקומיות.

תשלומים סוציאליים לאמהות הרות ואמהות חד הוריות

תשלומים חברתיים לנשים בהריון משולמות בסך הכל עבור כל חופשת הלידה לפני ואחרי הלידה. עבור נשים עובדות, ההטבה היא 100% מהשכר הממוצע שחושב בשנתיים האחרונות. התלמידים משלמים במקום הלימודים, עבור נשים מפוטרות, סכום ההטבה קבוע וקבוע על פי החוק בתוקף.

הקטגוריה של אמהות חד-הוריות כוללת נשים לא נשואות שילדו או אימצו ילד מחוץ לנישואין, וכן נשים אשר אבותיו של הילד לא הוקמו או התנגדו. תשלומים חברתיים לאמהות חד-הוריות משולמים עבור החזקת הילד עם הגיעם לגיל הרוב או לסוף היום של המוסד החינוכי. גודלו של התשלום הוא ההפרש בין המינימום לקיום לילד לבין הכנסת האם לחודש, אך לא פחות מ -30% משכר החיים של הילד.

פיצויים ותשלומים חברתיים נצברים לאזרחים במקרה שלא צברו פנסיה, תשלומים או הנפקת פקדונות. אם זה מגיע לבית המשפט, כדאי לזכור כי אתה יכול לדרוש תשלום רק עבור 6 החודשים האחרונים.